Гимн Аландских островов

Национальным гимном Аландских островов является произведение «Ålänningens sång», что переводится с шведского как «Песнь аландцев».

Текст гимна был написан написан в 1922 году Йуном Гранделлем, музыка — Юханом Фридольфом Хагфорсом.

В том же году гимн был официально утвержден.

Ниже дан текст гимна Аландских островов на национальном языке и текст переведённый на английский:

На шведском:

Verse 1

Landet med tusende öar och skär,

danat ur havsvågors sköte.

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.

Dig går vår längtan till möte!

Forngravars kummel i hängbjörkars skygd

tälja din tusenårs saga.

Aldrig förgäta vi fädernas bygd,

vart vi i fjärrled än draga

vart vi i fjärrled än draga.

Verse 2

Skönt är vårt Åland när fjärdar och sund

blåna i vårljusa dagar,

ljuvt är att vandra i skog och i lund,

i strändernas blommande hagar.

Midsommarstången mot aftonröd sky

reses av villiga händer,

ytterst i utskärens fiskareby

ungdomen vårdkasar tänder

ungdomen vårdkasar tänder.

Verse 3

Skönt är vårt Åland när vågsvallet yr

högt mot de mäktiga stupen

när under stjärnhimlen kyrkfolket styr

över de islagda djupen.

Ryter än stormen, i stugornas ro

spinnrocken sjunger sin visa

minnet av barndomens hägnande bo

sönerna lyckligast prisa

sönerna lyckligast prisa.

Verse 4

Aldrig har åländska kvinnor och män

svikit sin stam och dess ära;

ofärd oss hotat, men segervisst än

frihetens arvsrätt vi bära.

Högt skall det klinga, vårt svenska språk,

tala med manande stämma,

lysa vår väg som en flammande båk,

visa var vi äro hemma

visa var vi äro hemma.

Перевод на английский:

The land of thousand islands and skerries,

Born from deep beneath the waves.

Åland, our Åland, our home it is.

Thee we long to meet!

Ancient graves beneath the birches

Tells of our thousand year history.

We will never forget the land of our Fathers,

No matter where we will go

No matter where we will go

Lovely is our Åland when bays and straits

Become blue in the bright days of spring,

It's delightful to wander in forest and grove,

In the flowered fields of our shores.

Midsummer pole to evening red sky

Is raised by willing hands,

Farthest out in the skerry fisher village

Beacons are lit by the young

Beacons are lit by the young.

Lovely is our Åland when the froth of waves

is whirling against the mighty precipice

When the church folks steer beneath the stars

Over the icy depths of the sea.

Even when storm roars, in the cottages' peace

The song of the spinning wheel is sung

The memory of loving childhood is

Happily praised by the sons

Happily praised by the sons.

Never have Alandian women and men

Let the honour of their tribe down;

Warfare threatened us, but victoriously yet

We carry the heritage of freedom.

Loudly shall it sound, our Swedish language,

Spoken with an urging voice,

Enlighten our path like a sea mark of flames,

Show us where we belong

Show us where we belong.


Смотрите также:

Основные сведения об Аландских островах

Флаг Аландских островов

Герб Аландских островов

Яндекс.Метрика